Home

Nezemře ten, kdo zůstane v našich srdcích.

***

S láskou a úctou vzpomínáme na zesnulé členy EJBANDU, zůstávají v našich srdcích.